Thai Bridgestone

โซโคเทคฯ มอบใบรับรอง ISO 50001:2018 ให้แก่ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด โรงงานหนองแค

Mon 06/05/2024 - 04:29

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด โรงงานหนองแค  ผู้ผลิตยางสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถบรรทุกขนาดเล็กชั้นนำของประเทศไทย ที่ผ่านการตรวจประเมินต่ออายุการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2018 ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องมายาวนานตั้งแต่ปี 2015 

นอกจากนี้บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด โรงงานหนองแค  ยังคงให้ความสำคัญกับการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ที่ได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 1999 และการจัดการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 อีกด้วย  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด โรงงานหนองแค ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการระบบมาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดมา

ในการนี้ทางบริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) ขอขอบคุณ คุณเกษม กันแจ่ม ผู้จัดการโรงงานอาวุโส และทีมผู้บริหารระดับสูง รวมถึงคณะทำงาน บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด โรงงานหนองแค  ที่เป็นเกียรติรับมอบใบรับรองจากคุณสิตา ประวาลพิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และขอบคุณ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจให้ทางโซโคเทคฯ เป็นผู้ตรวจประเมินและให้การรับรองท่านอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 25 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย ติดต่อเรา

โทร. 02 964 9918-20

ติดต่อเรา