ISO 28000 คือข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน โดยเน้นที่การจัดการและลดความเสี่ยงในกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานและที่เชื่อมโยงกับแง่มุมอื่นๆ ของธุรกิจ ครอบคลุมการจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการไปยังผู้ใช้ปลายทางผ่านรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกัน

เหมาะกับทุกองค์กร/บริษัท 

ทำไมถึงเลือกใบรับรอง ISO 28000?

  • เพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานของคุณอยู่ภายใต้การควบคุมและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นขององค์กรของคุณต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของสินค้าและบริการ
  • เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร
  • เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

photo-anawat-contact

Anawat PRAWARNPIT

Certification Manager

Certification Manager

Anawat.prawarnpit@socotec.com
choose iso 28000 certification

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น ประเทศไทย จำกัด

ทำไมต้องได้รับการรับรอง ISO 28000 กับบริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด?

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหน่วยงานรับรองที่มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการรับรอง ISO 28000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การได้รับการรับรองโดย บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หมายความว่าคุณได้รับประโยชน์จากความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของทีมงานของเรา การรับรองระบบการจัดการ ISO 28000 ช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับ

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหน่วยงานรับรองที่มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการรับรอง ISO 28000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การได้รับการรับรองโดย บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หมายความว่าคุณได้รับประโยชน์จากความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของทีมงานของเรา การรับรองระบบการจัดการ ISO 28000 ช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับ

คุณต้องการที่จะได้รับการรับรอง? ติดต่อเรา

ค้นหาขั้นตอนการรับรอง
Anawat.prawarnpit@socotec.com
integrated management system

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น ประเทศไทย จำกัด

ระบบการจัดการแบบบูรณาการคืออะไร?

ข้อกำหนดของแต่ละมาตรฐานจะรวมเข้าด้วยกันเป็นระบบการจัดการแบบบูรณาการ การเลือกตัวเลือกนี้ช่วยขจัดความซ้ำซ้อนของการตรวจประเมิน และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของคุณผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระบบการจัดการแบบบูรณาการทั่วไปอาจเป็นการรวมกันของระะการจัดการของ ISO 9001 การจัดการคุณภาพ, ISO 14001 การจัดการสิ่งแวดล้อม, ISO 45001 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ISO/IEC 27001 การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้จำกัดแค่มาตรฐานเหล่านี้เท่านั้น

ข้อกำหนดของแต่ละมาตรฐานจะรวมเข้าด้วยกันเป็นระบบการจัดการแบบบูรณาการ การเลือกตัวเลือกนี้ช่วยขจัดความซ้ำซ้อนของการตรวจประเมิน และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของคุณผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระบบการจัดการแบบบูรณาการทั่วไปอาจเป็นการรวมกันของระะการจัดการของ ISO 9001 การจัดการคุณภาพ, ISO 14001 การจัดการสิ่งแวดล้อม, ISO 45001 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ISO/IEC 27001 การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้จำกัดแค่มาตรฐานเหล่านี้เท่านั้น

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรอง ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
Anawat.prawarnpit@socotec.com

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

photo-anawat-contact

Anawat PRAWARNPIT

Certification Manager

Certification Manager

Anawat.prawarnpit@socotec.com