ISO 39001 ได้ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บสาหัสอันเป็นผลจากอุบัติเหตุทางถนน มาตรฐานสากลนี้ช่วยคุณปรับปรุงประสิทธิภาพความปลอดภัยการจราจรทางถนน และรับรองการปฏิบัติตามนโยบาย RTS ที่เหมาะสม

เหมาะกับทุกองค์กร/บริษัท

ทำไมถึงเลือกใบรับรอง ISO 39001?

  • เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในแง่ของความรับผิดชอบต่อสังคมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
  • เพื่อยกระดับภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทของคุณ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

photo-anawat-contact

Anawat PRAWARNPIT

Certification Manager

Certification Manager

Anawat.prawarnpit@socotec.com
engineer road traffic safety management system

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น ประเทศไทย จำกัด

ทำไมต้องได้รับการรับรอง ISO 39001 กับ บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด?

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหน่วยรับรองที่มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการรับรอง ISO 39001 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การได้รับการรับรองจาก บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หมายความว่าคุณได้รับประโยชน์จากความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของทีมงานของเรา การรับรองของเราจะช่วยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรด้านความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหน่วยรับรองที่มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการรับรอง ISO 39001 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การได้รับการรับรองจาก บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หมายความว่าคุณได้รับประโยชน์จากความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของทีมงานของเรา การรับรองของเราจะช่วยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรด้านความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคม

คุณต้องการที่จะได้รับการรับรอง? ติดต่อเรา

ค้นหาขั้นตอนการรับรอง
Anawat.prawarnpit@socotec.com

เราเสนอใบรับรองเสริมใดบ้าง

certification management system

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น ประเทศไทย จำกัด

ระบบการจัดการแบบบูรณาการคืออะไร?

ข้อกำหนดของแต่ละมาตรฐานจะรวมเข้าด้วยกันเป็นระบบการจัดการแบบบูรณาการ การเลือกตัวเลือกนี้ช่วยขจัดความซ้ำซ้อนของการตรวจประเมิน และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของคุณผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระบบการจัดการแบบบูรณาการทั่วไปอาจเป็นการรวมกันของระบบการจัดการของ ISO 9001 การจัดการคุณภาพ, ISO 14001 การจัดการสิ่งแวดล้อม, ISO 45001 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ISO/IEC 27001 การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้จำกัดแค่มาตรฐานเหล่านี้เท่านั้น

ข้อกำหนดของแต่ละมาตรฐานจะรวมเข้าด้วยกันเป็นระบบการจัดการแบบบูรณาการ การเลือกตัวเลือกนี้ช่วยขจัดความซ้ำซ้อนของการตรวจประเมิน และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของคุณผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระบบการจัดการแบบบูรณาการทั่วไปอาจเป็นการรวมกันของระบบการจัดการของ ISO 9001 การจัดการคุณภาพ, ISO 14001 การจัดการสิ่งแวดล้อม, ISO 45001 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ISO/IEC 27001 การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้จำกัดแค่มาตรฐานเหล่านี้เท่านั้น

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรอง ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
Anawat.prawarnpit@socotec.com

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

photo-anawat-contact

Anawat PRAWARNPIT

Certification Manager

Certification Manager

Anawat.prawarnpit@socotec.com