เราเชื่อว่าการทำงานเป็นทีมที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรของเรา

ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและการเติบโตอย่างยั่งยืน

เรารวบรวมบุคลากรที่เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้บริการที่ยอดเยี่ยม ทีมผู้บริหารของเรามีหน้าที่รับผิดชอบให้การดำเนินการการรับรองของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งก็ต้องขอบคุณการทำงานของทีมผู้บริหารที่ทำให้เราสามารถส่งมอบบริการรับรองให้คุณได้

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น ประเทศไทย จำกัด

 • ทีมงานของเรา
 • คุณสิตา ประวาลพิทย์

  กรรมการผู้จัดการ

 • คุณอนวัชร์ ประวาลพิทย์

  ผู้จัดการฝ่ายการรับรอง

 • คุณอภิญญา อุณหกาญจน์กิจ

  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

 • Pornnapa Buakhlee

  ผู้จัดการการดำเนินงาน

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองหรือไม่ ติดต่อเรา

ติดต่อเรา