ทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของธุรกิจคือบุคลากรของคุณ  การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001 จะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการจัดหาสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บจากการทำงาน, ป้องการการเจ็บป่วยและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร

เหมาะกับทุกองค์กร/บริษัท

ทำไมถึงเลือกใบรับรอง ISO 45001?

 

  • เพื่อจัดหาสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานของคุณ เพื่อให้มั่นใจในสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
  • เพื่อรับรองว่าได้ปฏิบัติตามกฏหมายด้านความปลอดภัย
  • เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายในองค์กรของคุณ
  • เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีทางด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทของคุณ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

photo-anawat-contact

Anawat PRAWARNPIT

Certification Manager

Certification Manager

Anawat.prawarnpit@socotec.com
obtain iso 45001 certification

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น ประเทศไทย จำกัด

ทำไมต้องได้รับการรับรอง ISO 45001 กับ บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด?

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสำนักงานตัวแทนของ บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองจาก UKAS (หมายเลข 0063) และเสนอใบรับรองที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลแก่คุณ

การได้รับการรับรองจาก บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หมายความว่าคุณได้รับประโยชน์จากความใกล้ชิดของทีมงานของเรา ผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์ของเราจะตอบสนองและเอาใจใส่ต่อความต้องการของคุณ และมุ่งเน้นที่จะทำความรู้จักบริษัทของคุณ เรารับรองว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและขจัดความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะทำให้ภาพลักษณ์ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทของคุณดีขึ้น ความใส่ใจในรายละเอียดช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของความไว้วางใจระหว่างคุณกับทีมงานของเรา

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสำนักงานตัวแทนของ บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองจาก UKAS (หมายเลข 0063) และเสนอใบรับรองที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลแก่คุณ

การได้รับการรับรองจาก บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หมายความว่าคุณได้รับประโยชน์จากความใกล้ชิดของทีมงานของเรา ผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์ของเราจะตอบสนองและเอาใจใส่ต่อความต้องการของคุณ และมุ่งเน้นที่จะทำความรู้จักบริษัทของคุณ เรารับรองว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและขจัดความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะทำให้ภาพลักษณ์ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทของคุณดีขึ้น ความใส่ใจในรายละเอียดช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของความไว้วางใจระหว่างคุณกับทีมงานของเรา

คุณต้องการที่จะได้รับการรับรอง? ติดต่อเรา

ค้นหาขั้นตอนการรับรอง
Anawat.prawarnpit@socotec.com

เราเสนอใบรับรองเสริมใดบ้าง

iso 45001 socotec certification thailand

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น ประเทศไทย จำกัด

ระบบการจัดการแบบบูรณาการคืออะไร?

ข้อกำหนดของแต่ละมาตรฐานจะรวมเข้าด้วยกันเป็นระบบการจัดการแบบบูรณาการ ช่วยขจัดความซ้ำซ้อนของการตรวจสอบ

ระบบการจัดการแบบบูรณาการทั่วไปอาจเป็นการรวมกันของมาตรฐาน ISO 9001 การจัดการคุณภาพ, ISO 14001 การจัดการสิ่งแวดล้อม, ISO 45001 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ISO/IEC 27001 การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้จำกัดแค่มาตรฐานเหล่านี้เท่านั้น

ข้อกำหนดของแต่ละมาตรฐานจะรวมเข้าด้วยกันเป็นระบบการจัดการแบบบูรณาการ ช่วยขจัดความซ้ำซ้อนของการตรวจสอบ

ระบบการจัดการแบบบูรณาการทั่วไปอาจเป็นการรวมกันของมาตรฐาน ISO 9001 การจัดการคุณภาพ, ISO 14001 การจัดการสิ่งแวดล้อม, ISO 45001 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ISO/IEC 27001 การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้จำกัดแค่มาตรฐานเหล่านี้เท่านั้น

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรอง ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
Anawat.prawarnpit@socotec.com

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

photo-anawat-contact

Anawat PRAWARNPIT

Certification Manager

Certification Manager

Anawat.prawarnpit@socotec.com