ISO 14001 เป็นมาตรฐานสากลที่จัดทำขึ้นไว้สำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานนี้ช่วยให้องค์กรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความยั่งยืนให้กับธุรกิจ

เหมาะกับทุกองค์กร/บริษัท

ทำไมถึงเลือกใบรับรอง ISO 14001?

  • เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทของคุณ
  • เพื่อทำให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
  • เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนการจัดการของเสีย
  • เพื่อยกระดับปรับปรุงภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทของคุณ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

photo-anawat-contact

Anawat PRAWARNPIT

Certification Manager

Certification Manager

Anawat.prawarnpit@socotec.com
environmental certification

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น ประเทศไทย จำกัด

ทำไมต้องได้รับการรับรอง ISO 14 001 กับ บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด?

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสำนักงานตัวแทนของ บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองจาก UKAS (หมายเลข 0063) และเสนอใบรับรองที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลแก่คุณ การเริ่มต้นการรับรองกับ บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หมายความว่าคุณได้รับประโยชน์จากความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของทีมงานของเรา ผู้ตรวจประเมินของเรามีความรู้ มีประสิทธิภาพ ตอบสนองและเอาใจใส่ต่อความต้องการของคุณ เรามุ่งเน้นในการทำความรู้จักบริษัทของคุณอย่างเหมาะสม ความใส่ใจในรายละเอียดช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณและพนักงานของเรา

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสำนักงานตัวแทนของ บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองจาก UKAS (หมายเลข 0063) และเสนอใบรับรองที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลแก่คุณ การเริ่มต้นการรับรองกับ บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หมายความว่าคุณได้รับประโยชน์จากความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของทีมงานของเรา ผู้ตรวจประเมินของเรามีความรู้ มีประสิทธิภาพ ตอบสนองและเอาใจใส่ต่อความต้องการของคุณ เรามุ่งเน้นในการทำความรู้จักบริษัทของคุณอย่างเหมาะสม ความใส่ใจในรายละเอียดช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณและพนักงานของเรา

คุณต้องการที่จะได้รับการรับรอง? ติดต่อเรา

ค้นหาขั้นตอนการรับรอง
Anawat.prawarnpit@socotec.com

เราเสนอใบรับรองเสริมใดบ้าง

integrated management system

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น ประเทศไทย จำกัด

ระบบการจัดการแบบบูรณาการคืออะไร?

ข้อกำหนดของแต่ละมาตรฐานจะรวมเข้าด้วยกันเป็นระบบการจัดการแบบบูรณาการ การเลือกตัวเลือกนี้ช่วยขจัดความซ้ำซ้อนของการตรวจประเมิน

ระบบการจัดการแบบบูรณาการทั่วไปอาจเป็นการรวมกันของระบบการจัดการของ ISO 9001 การจัดการคุณภาพ, ISO 14001 การจัดการสิ่งแวดล้อม, ISO 45001 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ISO/IEC 27001 การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้จำกัดแค่มาตรฐานเหล่านี้เท่านั้น

ข้อกำหนดของแต่ละมาตรฐานจะรวมเข้าด้วยกันเป็นระบบการจัดการแบบบูรณาการ การเลือกตัวเลือกนี้ช่วยขจัดความซ้ำซ้อนของการตรวจประเมิน

ระบบการจัดการแบบบูรณาการทั่วไปอาจเป็นการรวมกันของระบบการจัดการของ ISO 9001 การจัดการคุณภาพ, ISO 14001 การจัดการสิ่งแวดล้อม, ISO 45001 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ISO/IEC 27001 การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้จำกัดแค่มาตรฐานเหล่านี้เท่านั้น

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรอง ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
Anawat.prawarnpit@socotec.com

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

photo-anawat-contact

Anawat PRAWARNPIT

Certification Manager

Certification Manager

Anawat.prawarnpit@socotec.com