training socotec certification thailand

ยินดีต้อนรับสู่ การฝึกอบรมของ บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เราขอเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมของเราเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการปรับปรุงระบบการจัดการของคุณ

หลักสูตรของเรามุ่งเน้นไปที่การจัดการมาตรฐานสากลต่างๆ และการพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรในองค์กร โดยให้ความรู้ที่จำเป็นแก่พวกเขา และทำให้พวกเขามีความเชี่ยวชาญในการทำงานมากขึ้น

เรามีวิทยากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีทักษะในส่วนของการถ่ายทอดและประสบการณ์ทางวิชาชีพที่ครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 

หลักสูตรฝึกอบรมสาธารณะ ปี 2567

 

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

photo-anawat-contact

Anawat PRAWARNPIT

Certification Manager

Certification Manager

Anawat.prawarnpit@socotec.com

Trainings

การฝึกอบรมแบบ public training

การฝึกอบรมภายในองค์กร

การฝึกอบรมออนไลน์

เหมาะกับทุกองค์กร/บริษัท

ผลประโยชน์หลักที่สำคัญ

พัฒนาความรู้ของคุณเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบการจัดการ

พัฒนาทักษะระดับมืออาชีพในทีมของคุณ

เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรของคุณ

ส่งเสริมทัศนคติที่ดีในทีมและวัฒนธรรมการทำงานที่ดี

ข้อความที่ 1: ต้องการลงทะเบียนอบรม ติดต่อเรา

Contact us
Anawat.prawarnpit@socotec.com

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

photo-anawat-contact

Anawat PRAWARNPIT

Certification Manager

Certification Manager

Anawat.prawarnpit@socotec.com