ghp haccp certification

GHPS/HACCP: การปฏิบัติทางด้านสุขลักษณะที่ดี (GHPs)/การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP)

GHPs/HACCP ช่วยให้ผู้ดำเนินธุรกิจในห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารมีความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ของอาหารและกฎหมาย มาตรฐานนี้ใช้กับธุรกิจห่วงโซ่อาหารทั้งหมด รวมทั้งการจัดเก็บอาหาร การขนส่งอาหาร ฯลฯ

HACCP (การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม) เป็นวิธีการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุ ป้องกันและลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อาหาร  ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการกระจายสินค้าและการเก็บรักษา

เหมาะกับทุกองค์กร/บริษัทที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหาร

เหตุใดจึงเลือกการรับรอง GHPs/HACCP

  • เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและรักษาระบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
  • เพื่อเพิ่มความตระหนักด้านความปลอดภัยในการผลิตให้กับพนักงาน
  • เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย
  • เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ต่อสาธารณะของความน่าเชื่อถือของบริษัทของคุณ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

photo-anawat-contact

Anawat PRAWARNPIT

Certification Manager

Certification Manager

Anawat.prawarnpit@socotec.com
critical-control-point-food-chain

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น ประเทศไทย จำกัด

ทำไมต้องได้รับการรับรอง GHPs/HACCP กับ บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด?

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหน่วยงานรับรองที่มีประสบการณ์สำหรับการรับรอง GHPs/HACCP เราเสนอการรับรองที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลภายใต้การรับรองจาก มกอช. (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)

การได้รับการรับรอง GHPs/HACCP กับบริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย)

จำกัดหมายความว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของทีมงานของเรา  ทีมผู้ตรวจประเมินที่เชี่ยวชาญของเรามีทักษะสูง มีประสิทธิภาพ และเอาใจใส่ต่อความต้องการของคุณ ทีมของเรามุ่งเน้นที่การทำความรู้จักบริษัทของคุณ เราจะทำให้มั่นใจว่าคุณจะปฎิบัติได้ตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐานและชี้บ่งช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นในระบบการจัดการของคุณ ช่วยให้คุณปรับปรุงธุรกิจของคุณในแง่ของการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหน่วยงานรับรองที่มีประสบการณ์สำหรับการรับรอง GHPs/HACCP เราเสนอการรับรองที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลภายใต้การรับรองจาก มกอช. (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)

การได้รับการรับรอง GHPs/HACCP กับบริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย)

จำกัดหมายความว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของทีมงานของเรา  ทีมผู้ตรวจประเมินที่เชี่ยวชาญของเรามีทักษะสูง มีประสิทธิภาพ และเอาใจใส่ต่อความต้องการของคุณ ทีมของเรามุ่งเน้นที่การทำความรู้จักบริษัทของคุณ เราจะทำให้มั่นใจว่าคุณจะปฎิบัติได้ตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐานและชี้บ่งช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นในระบบการจัดการของคุณ ช่วยให้คุณปรับปรุงธุรกิจของคุณในแง่ของการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

คุณต้องการที่จะได้รับการรับรอง? ติดต่อเรา

ค้นหาขั้นตอนการรับรอง
Anawat.prawarnpit@socotec.com
good hygiene practices

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น ประเทศไทย จำกัด

ระบบการจัดการแบบบูรณาการคืออะไร?

ข้อกำหนดของแต่ละมาตรฐานจะรวมเข้าด้วยกันเป็นระบบการจัดการแบบบูรณาการ การเลือกตัวเลือกนี้ช่วยขจัดความซ้ำซ้อนของการตรวจประเมิน และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของคุณผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระบบการจัดการแบบบูรณาการทั่วไปอาจเป็นการรวมกันของระบบการจัดการของ ISO 9001 การจัดการคุณภาพ, ISO 14001 การจัดการสิ่งแวดล้อม, ISO 45001 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ISO/IEC 27001 การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้จำกัดแค่มาตรฐานเหล่านี้เท่านั้น

ข้อกำหนดของแต่ละมาตรฐานจะรวมเข้าด้วยกันเป็นระบบการจัดการแบบบูรณาการ การเลือกตัวเลือกนี้ช่วยขจัดความซ้ำซ้อนของการตรวจประเมิน และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของคุณผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระบบการจัดการแบบบูรณาการทั่วไปอาจเป็นการรวมกันของระบบการจัดการของ ISO 9001 การจัดการคุณภาพ, ISO 14001 การจัดการสิ่งแวดล้อม, ISO 45001 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ISO/IEC 27001 การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้จำกัดแค่มาตรฐานเหล่านี้เท่านั้น

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรอง ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
Anawat.prawarnpit@socotec.com

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

photo-anawat-contact

Anawat PRAWARNPIT

Certification Manager

Certification Manager

Anawat.prawarnpit@socotec.com