ISO 13485 ได้รับการออกแบบเพื่อจัดการระบบการจัดการคุณภาพขององค์กรที่จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และบริการที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งตรงตามข้อกำหนดของลูกค้าและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เช่น การออกแบบและพัฒนา การติดตั้ง การใช้งาน การจัดเก็บและการกระจาย สินค้าหรือการให้บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์

การจัดทำระบบการจัดการ ISO 13485 จะช่วยให้คุณได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือสูง รวมทั้งช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน กฎหมายที่บังคับใช้ และความต้องการของลูกค้า

ทำไมถึงเลือกใบรับรอง ISO 13485?

  • เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและคงไว้ซึ่งระบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ
  • เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรของคุณต่อความปลอดภัยและคุณภาพของเครื่องมือแพทย์
  • เพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบต่อทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
  • เพื่อยกระดับภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทของคุณ

 

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

photo-anawat-contact

Anawat PRAWARNPIT

Certification Manager

Certification Manager

Anawat.prawarnpit@socotec.com
choose iso 13485 certification

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น ประเทศไทย จำกัด

ทำไมต้องได้รับการรับรอง ISO 13485 กับบริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด?

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหน่วยงานที่มากประสบการณ์ด้านการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 การได้รับการรับรองจาก บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หมายความว่าคุณได้รับประโยชน์จากความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของทีมงานของเรา

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหน่วยงานที่มากประสบการณ์ด้านการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 การได้รับการรับรองจาก บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หมายความว่าคุณได้รับประโยชน์จากความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของทีมงานของเรา

คุณต้องการที่จะได้รับการรับรอง? ติดต่อเรา

ค้นหาขั้นตอนการรับรอง
Anawat.prawarnpit@socotec.com
obtain-iso-13485-certification

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น ประเทศไทย จำกัด

ระบบการจัดการแบบบูรณาการคืออะไร?

ระบบการจัดการแบบบูรณาการทั่วไปอาจเป็นการรวมกันของระบบการจัดการของ ISO 9001 การจัดการคุณภาพ, ISO 14001 การจัดการสิ่งแวดล้อม, ISO 45001 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ISO/IEC 27001 การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้จำกัดแค่มาตรฐานเหล่านี้เท่านั้น

ระบบการจัดการแบบบูรณาการทั่วไปอาจเป็นการรวมกันของระบบการจัดการของ ISO 9001 การจัดการคุณภาพ, ISO 14001 การจัดการสิ่งแวดล้อม, ISO 45001 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ISO/IEC 27001 การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้จำกัดแค่มาตรฐานเหล่านี้เท่านั้น

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรอง ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
Anawat.prawarnpit@socotec.com

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

photo-anawat-contact

Anawat PRAWARNPIT

Certification Manager

Certification Manager

Anawat.prawarnpit@socotec.com