คุณเติบโต เราเติบโต!

พันธกิจของเราในฐานะนายจ้าง

our mission

ที่บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เราภาคภูมิใจในความสามารถขององค์กรเราในการช่วยให้พนักงานของเราเติบโตและก้าวหน้า

นี่คือเหตุผลที่เราพยายามเป็นพิเศษที่จะยึดมั่นในค่านิยมหลักของเราในประเทศไทย เราช่วยให้คุณเติบโตและมีส่วนทำให้ความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำงาน เรามีตำแหน่งว่างสำหรับคนทำงานที่มีประสบการณ์และผู้สำเร็จการศึกษาใหม่

ค่านิยม

our values

ค่านิยมของเราเป็นแนวทางในการปฏิบัติของเรา ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เรามุ่งเน้นและกำกับดูแลว่าเราทำอะไรและทำอย่างไร

ค่านิยมของเราช่วยให้พนักงานของเราตัดสินใจได้ดี โดยสอดคล้องกับหลักจริยธรรม เราได้รับแรงผลักดันจากการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุวัตถุประสงค์ในกระบวนการรับรองของพวกเขา

you grow we grow

เราเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและคงไว้ซึ่งความเข้าใจในบุคลากร

คุณเติบโต เราเติบโต!

ธุรกิจการรับรองกำลังเจริญรุ่งเรืองทั้งภายในกลุ่มโซโคเทค และทั่วโลก การพัฒนานี้เกิดจาก:

  • ความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
  • ต้องการให้บริษัทพิสูจน์ว่าปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

การได้รับการรับรองหมายความว่าองค์กรที่ผ่านการรับรองมีส่วนร่วมในการประเมินและรักษาคุณภาพ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่ามีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้ เราจึงพยายามสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถรุ่นใหม่ เราภูมิใจที่สามารถเสนอตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบที่สำคัญทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ธุรกิจการรับรองกำลังเจริญรุ่งเรืองทั้งภายในกลุ่มโซโคเทค และทั่วโลก การพัฒนานี้เกิดจาก:

  • ความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
  • ต้องการให้บริษัทพิสูจน์ว่าปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

การได้รับการรับรองหมายความว่าองค์กรที่ผ่านการรับรองมีส่วนร่วมในการประเมินและรักษาคุณภาพ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่ามีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้ เราจึงพยายามสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถรุ่นใหม่ เราภูมิใจที่สามารถเสนอตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบที่สำคัญทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

คุณต้องการที่จะเข้าร่วมกับเรา? ติดต่อเรา

ติดต่อเรา