The Monk Studio Co., Ltd. (Head Office) achieved ISO/IEC 29110:2018 certificate.

โซโคเทคฯ มอบใบรับรอง ISO/IEC 29110:2018 ให้แก่ บริษัท เดอะมั้งค์ สตูดิโอ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

พฤ 29/06/2023 - 06:26

โซโคเทคฯ มอบใบรับรอง ISO/IEC 29110:2018 ให้แก่ บริษัท เดอะมั้งค์ สตูดิโอ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ บริษัท เดอะมั้งค์ สตูดิโอ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่ผ่านการตรวจประเมินการรับรอง ISO/IEC 29110:2018 ระบบมาตรฐานรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์

ทางบริษัท โซโคเทคฯ ขอขอบคุณ คุณนิธิพัฒน์ สมสมาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะมั้งค์ สตูดิโอ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่เป็นเกียรติรับมอบใบรับรองจากคุณสิตา ประวาลพิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจให้ทางโซโคเทคฯ เป็นผู้ตรวจประเมินและให้การรับรอง

 

Monk Studio

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย โทร. ติดต่อเรา

02 964 9918-20

ติดต่อเรา