tk_logistics-thailand-news-header

โซโคเทคฯ มอบใบรับรอง ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ให้แก่ บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อ 12/09/2023 - 05:10

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ผ่านการตรวจประเมินต่ออายุการรับรอง

  • ISO 9001:2015 ระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ
  • ISO 14001:2015 ระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
  • ISO 45001:2018 ระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ttk_logistics-thailand

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณ คุณอาศิส สุรประเสริฐ (Vice President) บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และทีมงาน ที่เป็นเกียรติรับมอบใบรับรองจากคุณสิตา ประวาลพิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจให้ทางโซโคเทคฯ เป็นผู้ตรวจประเมินและให้การรับรองท่านอย่างต่อเนื่อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย โทร. 02 964 9918-20 ติดต่อเรา

ติดต่อเรา