รางวัลการรับรองมาตรฐาน ISO 24512 แก่การประปาส่วนภูมิภาค

พ 16/03/2022 - 04:56

โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่นฯ มอบใบรับรองระบบ ISO 24512:2007 ให้การประปาส่วนภูมิภาค 5 สาขารายแรกของประเทศไทย

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นหน่วยงานสำคัญที่ทำหน้าสำรวจ, จัดหาแหล่งน้ำดิบและจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อผลิต, จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพฯ,นนทบุรี และสมุทรปราการ)    ซึ่ง กปภ.ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพของน้ำประปาที่ต้องสะอาดปลอดภัยทุกขั้นตอน  ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการดึงน้ำดิบจากแหล่งน้ำ, การปรับปรุงคุณภาพน้ำ การส่งและจ่ายน้ำ ตลอดจนถึงการบริการผู้ใช้น้ำ อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อประชาชน

 

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณ กปภ. ที่ให้ความไว้วางใจให้ทางโซโคเทคฯ เป็นผู้ตรวจประเมินและให้การรับรองท่านในครั้งนี้

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

photo-anawat-contact

Anawat PRAWARNPIT

Certification Manager

Certification Manager

Anawat.prawarnpit@socotec.com

ISO 24512:2007

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 นางสิตา ประวาลพิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้แสดงความยินดีและมอบใบรับรองระบบมาตรฐาน ISO 24512:2007 ให้แก่ นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคที่ให้เกียรติรับมอบใบรับรอง 5 สาขา ซึ่งได้รับการรับรองเป็นรายแรกของประเทศไทย ได้แก่ กปภ.สาขาสมุทรสาคร, กปภ.สาขาหาดใหญ่, กปภ.สาขาเชียงใหม่, กปภ.สาขาบ้านฉาง ระยอง และกปภ. สาขาอุดรธานี

 

นับเป็นความภาคภูมิใจที่กปภ.ได้มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐาน ISO 24512:2007 แนวทางการบริหารการจัดการและบริการน้ำดื่มตามหลักมาตรฐานสากล  เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจคุณภาพน้ำประปา ได้รับบริการน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน  ณ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 นางสิตา ประวาลพิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้แสดงความยินดีและมอบใบรับรองระบบมาตรฐาน ISO 24512:2007 ให้แก่ นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคที่ให้เกียรติรับมอบใบรับรอง 5 สาขา ซึ่งได้รับการรับรองเป็นรายแรกของประเทศไทย ได้แก่ กปภ.สาขาสมุทรสาคร, กปภ.สาขาหาดใหญ่, กปภ.สาขาเชียงใหม่, กปภ.สาขาบ้านฉาง ระยอง และกปภ. สาขาอุดรธานี

 

นับเป็นความภาคภูมิใจที่กปภ.ได้มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐาน ISO 24512:2007 แนวทางการบริหารการจัดการและบริการน้ำดื่มตามหลักมาตรฐานสากล  เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจคุณภาพน้ำประปา ได้รับบริการน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน  ณ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย โทร. 02 964 9918-20 ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
Anawat.prawarnpit@socotec.com