โซโคเทคฯ มอบใบรับรอง ISO 45001:2018 และ BS EN 13549:2001 ให้แก่ N.C.C. ALL SERVICES CO.,LTD. และ SECURITY N.C.C. CO.,LTD.

ศ 20/05/2022 - 01:24

โซโคเทคฯ มอบใบรับรอง ISO 45001:2018 และ BS EN 13549:2001 ให้แก่ N.C.C. ALL SERVICES CO.,LTD. และ SECURITY N.C.C. CO.,LTD.

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ N.C.C. ALL SERVICES CO.,LTD. และ SECURITY N.C.C. CO.,LTD. ที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 และมาตรฐาน BS EN 13549:2001  แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของทีมผู้บริหารที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและผลักดันให้ทีมงานมุ่งมั่นจัดทำระบบมาตรฐานการรับรองจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

certification team

On May, 2022

New Certificates

ในการนี้ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณ คุณภรณี รูโปบลและทีมงาน N.C.C. ALL SERVICES CO.,LTD. และ SECURITY N.C.C. CO.,LTD. ทุกท่านที่เป็นเกียรติในการรับมอบใบรับรองในครั้งนี้ และขอขอบคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจให้ โซโคเทคฯ เป็นผู้ตรวจประเมินให้การรับรอง

ในการนี้ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณ คุณภรณี รูโปบลและทีมงาน N.C.C. ALL SERVICES CO.,LTD. และ SECURITY N.C.C. CO.,LTD. ทุกท่านที่เป็นเกียรติในการรับมอบใบรับรองในครั้งนี้ และขอขอบคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจให้ โซโคเทคฯ เป็นผู้ตรวจประเมินให้การรับรอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย โทร. 02 964 9918-20 ติดต่อเรา

ติดต่อเรา