เทคนิคการจำข้อกำหนด ISO 9001:2015

พฤ 10/03/2022 - 10:53

หลายคนที่ทำระบบ ISO 9001:2015 เคยสงสัยไหมครับว่าทำไม auditor หลายๆท่าน ที่ไปตรวจบอกข้อกำหนดโน้นนี่นั้นได้อย่างคล่องแคล้ว อยากจำได้แบบนี้บ้างจัง จริงๆ ก็มีเทคนิคนิดหน่อยครับ ซึ่งคนที่่ได้เรียนกับทาง SOCOTEC Certification Thailand ก็คงได้รับความรู้กันไปแล้ว

 

ก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจก่อนว่า ตัวข้อกำหนดถูกเขียนขึ้นมาบนพื้นฐานของ PDCA ซึ่งอาจจะต้องแบ่งมาเขียนอีกบทความเกี่ยวกับที่มาที่ไปของ PDCA นะครับ แต่ตอนนี้ผมจะอธิบายด้วยคำง่ายๆ อาจจะใช้คำศัพท์บ้านๆ ไม่ตรงกับในตำรานะครับ แต่โดยความหมายแล้วก็จะสื่อไปในทางเดียวกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นพื้นฐาน ในการจดจำ

PDCA ย่อมาจากคำเต็มแต่ละคำดังนี้ครับ

P ตัวแรก คือ Plan = การวางแผน

D ตัวที่สอง คือ Do = นำไปทำ

C ตัวที่สาม คือ Check = การตรวจสอบ

A ตัวที่สี่ คือ Action = นำไปปรับปรุง (ปฎิบัติ)

เมื่อทราบส่วนแรกก็มาถึงส่วนที่สองที่ต้องรู้ครับ ก็คือข้อกำหนด ISO 9001:2015 ซึ่ง ข้อกำหนดของ ISO 9001:2015 มีทั้งหมด 10 ข้อกำหนดนะครับ แต่เวลาใช้ในชีวิตจริง ก็ใช้แค่ข้อที่ 4 ถึง 10 ดังนี้

 

ข้อที่ 4 บริบทขององค์กร (Context of the organization)

ข้อที่ 5 ความเป็นผู้นำ (Leadership)

ข้อที่ 6 การวางแผน (Planning)

ข้อที่ 7 การสนับสนุน (Support)

ข้อที่ 8 ารดำเนินการ (Operation)

ข้อที่ 9 การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)

ข้อที่ 10 การปรับปรุง (Improvement)

ISO 9001:2015

ภาพรวมข้อกำหนด

เมื่ออยู่ในขั้นตอนของแผน คุณต้องโฟกัสที่วิธีทำงานและร่างแผน การวางแผนเกี่ยวกับความสำเร็จของคุณซึ่งใช้กับข้อ 4, 5, 6 และ 7

 

ไปยังขั้นตอน Do คุณนำแผนของคุณไปใช้กับบริษัทของคุณ ประกอบด้วยข้อ 8 เท่านั้น

 

ขั้นตอนการตรวจสอบเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่คุณได้รับจาก Do เพื่อหาแนวทางแก้ไข (แผนปฏิบัติการ) ประกอบด้วยข้อ 9 เท่านั้น

 

สุดท้ายคือขั้นตอนการดำเนินการที่คุณใช้แผนปฏิบัติการเพื่อการปรับปรุง ประกอบด้วยข้อ 10 เท่านั้น

ทำความเข้าใจกับบรรทัดฐาน

เมื่ออยู่ในขั้นตอนของแผน คุณต้องโฟกัสที่วิธีทำงานและร่างแผน การวางแผนเกี่ยวกับความสำเร็จของคุณซึ่งใช้กับข้อ 4, 5, 6 และ 7

 

ไปยังขั้นตอน Do คุณนำแผนของคุณไปใช้กับบริษัทของคุณ ประกอบด้วยข้อ 8 เท่านั้น

 

ขั้นตอนการตรวจสอบเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่คุณได้รับจาก Do เพื่อหาแนวทางแก้ไข (แผนปฏิบัติการ) ประกอบด้วยข้อ 9 เท่านั้น

 

สุดท้ายคือขั้นตอนการดำเนินการที่คุณใช้แผนปฏิบัติการเพื่อการปรับปรุง ประกอบด้วยข้อ 10 เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย โทร. 02 964 9918-20 ติดต่อเรา

ติดต่อเรา