infineon

โซโคเทคฯ มอบใบรับรอง ISO 50001:2018 ให้แก่ บริษัท อินฟินีออน เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Mon 28/11/2022 - 11:23

บริษัท อินฟินีออน

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ บริษัท อินฟินีออน เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018  แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของทีมผู้บริหารที่ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านพลังงานและผลักดันให้ทีมงานมุ่งมั่นจัดทำระบบมาตรฐานการรับรองจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี.

ในการนี้ทางบริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณ คุณสายัณ สวนยา รองประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟินีออน เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่เป็นเกียรติในการรับมอบใบรับรองจากคุณสิตา ประวาลพิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 และขอขอบคุณ บริษัท อินฟินีออน เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจเลือกโซโคเทคฯ เป็นผู้ตรวจประเมินให้การรับรอง.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย โทร. 02 964 9918-20 ติดต่อเรา

ติดต่อเรา