หากคุณกำลังพิจารณาขอการรับรอง คุณอาจต้องการพิจารณามาตรฐานระบบการจัดการหนึ่งมาตรฐานหรือมากกว่า ทีมงานของเราที่ บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมช่วยคุณในการตัดสินใจเลือกมาตรฐานที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

คุณอาจปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดบางข้อจากการรับรองหลายระบบ ซึ่งหากได้ร่วมงานกับคุณ ทีมงานของเราสามารถช่วยคุณระบุข้อกำหนดที่คุณยังขาดอยู่

ระบบการจัดการแบบบูรณาการดูแลความจำเป็นในการติดตามความเสี่ยงและผลลัพธ์ของบริษัท บริษัทจะวิเคราะห์อันตรายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยการวิเคราะห์การดำเนินงานทั้งหมด ด้วยการรวมศูนย์โครงสร้างการจัดการ ผู้จัดการจะสามารถระบุกระบวนการและกิจกรรมที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งมูลค่าเพียงเล็กน้อยนี้จะนำไปสู่ประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัท

ทำไมต้องเลือกระบบการจัดการแบบบูรณาการ?

เพราะต้องเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อนมากขึ้น

เพื่อความได้เปรียบใหม่ในตลาด การใช้คุณสมบัติหลายประการจะช่วยเพิ่มความคล่องตัว ประสิทธิภาพเชิงกลยุทธ์ และประสิทธิผลขององค์กร

เพราะต้องเผชิญกับความคาดหวังของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

คุณกำลังเผชิญกับลูกค้าที่มีความต้องการมากขึ้นซึ่งมีรายละเอียดมากขึ้น คุณต้องมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของบริการของคุณตามแนวโน้มใหม่นี้

เพราะต้องกำหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

คุณต้องการสร้างตัวชี้วัดใหม่และพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการตรวจสอบประจำปี ถูกกำหนดให้ต้องทำในการรับรองหลายระบบ โดยทีมของเราจะให้เหตุผลที่สอดคล้องกับประเภทธุรกิจของคุณและให้มุมมองจากคนภายนอกเกี่ยวกับบริษัทของคุณ

ประโยชน์ของระบบการจัดการแบบบูรณาการคืออะไร?

benefits integrated management system

ต้องการเริ่มต้นการรับรอง ติดต่อเรา

ติดต่อเรา