tungthanasin-easy-money-pawnshop-iso-9001-2015-certificate

โซโคเทคฯ มอบใบรับรอง ISO 9001:2015 ให้แก่ บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด หรือโรงรับจำนำอีซี่มันนี่

ศ 03/03/2023 - 10:41

โซโคเทคฯ มอบใบรับรอง ISO 9001:2015 ให้แก่ บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด หรือโรงรับจำนำอีซี่มันนี่

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดี กับบริษัท ตั้งธนสิน จำกัด หรือ โรงรับจำนำ อีซี่ มันนี่  ทั้ง 81 สาขาในประเทศไทย ที่ผ่านการตรวจประเมินรับรอง ISO 9001:2015 ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่ช่วยเสริมประสิทธภาพขององค์กร ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีการยกระดับการบริการสู่มาตรฐานสากล   พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณ คุณสิทธิวิชญ์ ตั้งธนาเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด ที่เป็นเกียรติในการรับมอบใบรับรองจากคุณสิตา ประวาลพิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

และขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจเลือกโซโคเทคฯ เป็นผู้ตรวจประเมินให้การรับรอง

และขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจเลือกโซโคเทคฯ เป็นผู้ตรวจประเมินให้การรับรอง ติดต่อเรา

ติดต่อเรา: 02 964 9918-20

ติดต่อเรา