certification-thailande

โซโคเทคฯ มอบใบรับรอง ISO 9001:2015 ให้แก่ บริษัท เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ จำกัด

อ 30/05/2023 - 11:48

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบริษัท เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้าน wireline service และให้บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านการตรวจประเมินต่ออายุการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ, การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และ การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

 

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณคุณก้องเกียรติ เอารัตน์ Operation Director บริษัท เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ จำกัด ที่เป็นเกียรติรับมอบใบรับรองจากคุณสิตา ประวาลพิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 

และขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจให้ทางโซโคเทคฯ เป็นผู้ตรวจประเมินและให้การรับรองท่านอย่างต่อเนื่อง

s_23666714

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย โทร. ติดต่อเรา

02 964 9918-20

ติดต่อเรา