PPJ engineering

โซโคเทคฯ มอบใบรับรอง ISO 50001:2018 ให้แก่ บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Mon 06/05/2024 - 05:25

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่ผ่านการตรวจประเมินรับรองระบบ ISO 50001:2018 มาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน

ทางบริษัท โซโคเทคฯ ขอขอบคุณ คุณเบญจวรรณ เอื้อชูยศ Managing Director บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่เป็นเกียรติรับมอบใบรับรองจากคุณสิตา ประวาลพิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกโซโคเทคฯ เป็นผู้ตรวจประเมินและให้การรับรอง

P.P.J engineering

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย ติดต่อเรา

โทร. 02 964 9918-20

ติดต่อเรา