japan-header

โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น ญี่ปุ่น เดินทางมาเยี่ยมชมและประชุมหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ทวนสอบทางด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

พ 11/10/2023 - 09:59

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ Mr. Seigo Futaba กรรมการผู้จัดการ SOCOTEC Certification Japan และทีมงาน ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2566 ที่สำนักงาน SOCOTEC Certification Thailand โดยครั้งนี้เป็นการเยี่ยมชมและประชุม รวมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้ทวนสอบ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในประเทศไทย 

news-japan-3news_japan-2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย โทร. 02 964 9918-20 ติดต่อเรา

ติดต่อเรา