การสร้างความไว้วางใจสำหรับโลกที่ปลอดภัยขึ้นและยั่งยืน

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหน่วยงานของ โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น
อินเตอร์เนชั่นแนล
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอิสระของกลุ่ม โซโคเทค และเป็นบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ซึ่งให้คำแนะนำอย่างอิสระเกี่ยวกับการตรวจสอบ การประเมิน และการรับรองทั้งหมด

โซโคเทค เป็นองค์กรชั้นนำในการทดสอบ, การตรวจสอบ และการรับรอง ที่อุทิศตนเพื่อทำให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยขึ้นและยั่งยืนมากขึ้น โดยผสมผสาน CSR เข้ากับการปฏิบัติงานและภารกิจของลูกค้าเพื่อปรับปรุงความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของอาคารและอุปกรณ์ตลอดวงจรชีวิต

โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งหวังที่จะให้ลูกค้าในประเทศไทยและทั่วโลกมีทางเลือกในการพัฒนาที่สามารถจัดการได้ เพื่อช่วยสร้างชุมชนที่สะอาดขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ยั่งยืนอย่างแท้จริง และเท่าเทียมกันสำหรับทุกคน

บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินการ CSR ที่แข็งแกร่งใน 3 ด้าน:

csr actions socotec thailand

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองหรือไม่ ติดต่อเรา

ติดต่อเรา